Stripning av lastbil till Alléskolan i Hallsberg

Stripning av lastbil till Alléskolan i Hallsberg

Uppdragsgivare: Tillman United, Örebro