Formgivning av referensboken Underground Construction

Formgivning av referensboken Tunneling

Uppdragsgivare: Atlas Copco, Örebro

Text: Greenwood communication, Stockholm

Tryck: INEKO, Stockholm