Formgivning av mässfolder till Harsco

Formgivning av mässfolder till Harsco

Uppdragsgivare: Harsco i samarbete med Tillman United

Text: Tillman United

Tryck: Welins tryckeri, Örebro