Formgivning av logga, visitkort och brevpapper

Formgivning av logga och visitkort

Uppdragsgivare: Nerike Kugg och Mekan

Tryck: Welins tryckeri, Örebro