Formgivning av logga och visitkort

Formgivning av logga och visitkort

Uppdragsgivare: Lastbilsservice, Örebro

Tryck: Welins tryckeri, Örebro