Formgivning av jubileumsskriften Fenixhuset

Uppdragsgivare: Ullabritt Jonsson och Lisbeth Axelsson i samarbete med Kommuninvest

Text: Lisbeth Axelsson
Foto: Ullabritt Jonsson
Tryck: Triotryck, Örebro