Formgivning av Inlaga och omslag till boken Örebro Trädgårdsstaden

Formgivning av Inlaga och omslag till boken Örebro Trädgårdsstaden

Uppdragsgivare: Clas Thor och Ullabritt Jonsson i samarbete med Gullers förlag

Foto: Ullabritt Jonsson

Tryck: Ljungföretagen, Örebro