Formgivning av Inlaga och omslag till boken ”I Linde och trakterna däromkring skrivs det mycket vackert”.

Formgivning av Inlaga och omslag till boken ”I Linde och trakterna däromkring skrivs det mycket vackert”.

Uppdragsgivare: Clas Thor och Astrid Lindén

Foto: Jan-Peter Lahall

Tryck: Welins tryckeri, Örebro