Formgivning av Inlaga och omslag till boken Författarna och staden Örebro – 750 år i litteraturen

Formgivning av Inlaga och omslag till boken Författarna och staden Örebro – 750 år i litteraturen

Uppdragsgivare: Clas Thor och Astrid Lindén

Tryck Welins tryckeri, Örebro