Formgivning av Inlaga och omslag till boken BRIXEL

Formgivning av Inlaga och omslag till boken BRIXEL

Uppdragsgivare: Procard AB i samarbete med Richard Brixel, Stigbjörn Bergensten, Ylva Hallbäck, Sophie Allgårdh

Foto: Per Johansson, Procard

Tryck: Printing AB, Malmö