Formgivning av grafisk manual till produktområdet Perfora, förvärvat av Atlas Copco

Formgivning av grafisk manual till produktområdet Perfora, förvärvat av Atlas Copco

Uppdragsgivare: Atlas Copco; Örebro

Tryck Welins tryckeri, Örebro